2019 Algemene Ledenvergadering 10 maart 2019

In tegenstelling tot eerdere jaren is met ingang van 2019 door het Bestuur besloten documentatie zo veel als mogelijk is digitaal aan te bieden. De Algemene Ledenvergadering leent zich hier uitstekend voor, gezien de grote hoeveelheid stukken die voor dit overleg gepubliceerd worden.

De meeste documenten zullen voor zich spreken. Er zijn er echter twee die hier onder de aandacht worden gebracht.

 1. Form Kandidaatstelling Bestuur CPEN
  1. Dit formulier kunt u gebruiken bij kandidaatstelling voor een Bestuursfunctie
 2. Form Voordracht Lidmaatschap CPEN
  1. Dit formulier is vooruitlopend op de besluitvorming aangaande toetreden als lid van niet Pan – European bezitters opgesteld.
  2. Als de ALV akkoord gaat met de voorgestelde wijziging toetreding niet Pan – European bezitters kan dit formulier gebruikt worden om het lidmaatschap te verkrijgen
  3. Als de ALV niet akkoord gaat met de voorgestelde wijziging toetreding niet Pan – European bezitters dan komt dit formulier te vervallen en zal het verwijderd worden

 

We zien u graag op de Algemene Ledenvergadering van zondag 10 maart 2019 bij De Kooi in Bunschoten-Spakenburg. Vergeet u uw lidmaatschapkaart en het aansluitende buffet niet?

 

 1. Notulen ALV 2018
 2. Agenda ALV 2019
 3. Voorstel wijziging statuten en contributie 2019
 4. Formulier Kandidaatstelling Bestuur CPEN
 5. Formulier Voordracht Lidmaatschap CPEN
 6. Nieuwsbrief ALV gepubliceerd 22 februari 2019
 7. Nieuwsbrief 26e ALV 10 maart 2019