Inschrijving Supertoer 15 t/m 20 juni 2018

Inschrijving Supertoer 2018

  • DEELNAME AAN DIT EVENEMENT IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO!! De organisatoren kunnen nimmer tot enigerlei vorm van aansprakelijkheid worden gesteld.
  • De deelnameprijs ad € 325,00 graag vóór 20 februari 2018 overmaken op bankrekeningnummer NL50ABNA0620226293 t.n.v. Club Pan European Nederland onder vermelding van “Inschrijving Supertoer 2018”. Wij zorgen dan voor een gezamenlijke groepsbetaling aan MT Zaanstreek. U dient zelf zorg te dragen voor de nodige verzekeringen zoals bv een reis- en annuleringsverzekering