Inschrijving Supertoer 18-23 juni 2019

2019 Inschrijving Supertoer 18-23 juni

  • DEELNAME AAN DIT EVENEMENT IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO!! De organisatoren kunnen nimmer tot enigerlei vorm van aansprakelijkheid worden gesteld.
  • De deelnameprijs ad € 360,00 graag vóór 28 februari 2019 overmaken op bankrekeningnummer NL50ABNA0620226293 t.n.v. Club Pan European Nederland onder vermelding van “Inschrijving Supertoer 2019”. Wij zorgen dan voor een gezamenlijke groepsbetaling aan MT Zaanstreek. U dient zelf zorg te dragen voor de nodige verzekeringen zoals bv een reis- en annuleringsverzekering