Kosten lidmaatschap

Wil je lid worden van Club Pan-European Nederland dan kan dat natuurlijk!

Contributie bedraagt ‘slechts’ € 37,50 per jaar voor gewone leden en € 17,50 per jaar voor duo leden.
De inschrijfkosten bedragen eenmalig € 5,-. Het rekeningnummer van de CPEN is NL50ABNA0620226293.
De Statuten en het huishoudelijk reglement van Club Pan-European Nederland zijn hier in PDF-formaat te lezen.