Lid worden

Waarom lid worden?

 

Eigenlijk is het antwoord daar heel simpel op, omdat je van rijden houdt op je ST1100 of ST1300. Wij als toercommissie van de Panclub zijn met name bezig om zoveel mogelijk mooie ritten uit te zetten met behulp van navigatie. Elke route zetten wij klaar op de site in het ledengedeelte en wordt in het routearchief opgenomen.

Onze ritten rijden we altijd in kleine groepjes. Hiervoor kiezen wij bewust dan het rijden in grote groepen. Op die manier zoek je gelijkgestemde rijders op en kun je altijd wel terecht voor een hapje en een drankje. Hierdoor kun je altijd en overal stoppen waar je wil en is het gemakkelijker in een restaurant een plekje te vinden.

Ben je nog geen lid, neem gerust eens contact op met de voorzitter van de toercommissie. In de evenementen kalender kun je zien welke ritten er zijn en ben je altijd van harte welkom om eens een rit mee te rijden en te “proeven” hoe het er binnen onze club aan toegaat!

Om in te schrijven hebben wij een formulier gemaakt.
Aan het lidmaatschap is een aantal voorwaarden verbonden welke hieronder staan beschreven.

Voorwaarden:
U bent in het bezit van een geldig motorrijbewijs. De ST 1100/1300 die u bestuurt is minimaal W.A. verzekerd. U gaat akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de CPEN. Deze kunt u vinden op onze website www.club-pan.nl onder Panclub.

De gegevens van leden worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Indien u om redenen van privacy niet wilt dat uw lidnummer, naam, woonplaats en telefoonnummer in clubverband worden gepubliceerd, kunt u dat hier aangeven. Indien u niets aangeeft, wordt u geacht geen bezwaar te hebben tegen vermelding.

De contributie bedraagt € 37,50 per kalenderjaar. Na l juli bedraagt de contributie voor het resterende deel van het jaar € 18,75. Beide worden bij inschrijving met € 5, – inschrijfkosten verhoogd. Na invulling en digitale verzending en na ontvangst van uw contributie op de rekening van de Panclub gaat het lidmaatschap in. U krijgt van de ledenadministratie een clubpas met lidnummer toegezonden.

MACHTIGING:
Door middel van onderstaand inschrijfformulier van Club Pan – European Nederland machtig ik de Panclub tot wederopzegging tot het éénmaal per jaar innen van de contributie van het onderstaande IBAN rekeningnummer.

 

Inschrijfformulier voor een nieuw lid

Inschrijfformulier voor een nieuw lid
H