Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningsmeester, een secretaris en algemene bestuursleden.

Voorzitter 
     Gerard Huizing
      Algemene en representatieve taken
      voorzitter@club-pan.nl

Penningmeester 
      Sonja Ravensbergen
      Financiën
      penningmeester@club-pan.nl
      Neventaak:
            Ledenadminstratie
            ledenadmin@club-pan.nl

Secretaris 
      Cees Kuiper
      Secretariaat
      secretariaat@club-pan.nl
            Neventaak:
                  Motorbegeleidingsgroep
                  mbg@club-pan.nl

Bestuurslid
      Vacature
      

Sponsors