Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningsmeester, een secretaris en algemene bestuursleden.

Voorzitter 
     Peter van Kampen a.i.
      Algemene en representatieve taken
      voorzitter@club-pan.nl

Penningmeester 
      Sonja Ravensbergen
      Financiën
      penningmeester@club-pan.nl
      Neventaak:
            Ledenadminstratie
            ledenadmin@club-pan.nl

Secretaris 
      Cees Kuiper
      Secretariaat
      secretariaat@club-pan.nl
            Neventaak:
                  Motorbegeleidingsgroep
                  mbg@club-pan.nl

Bestuurslid
      Peter van Kampen
      Bestuurslid
      bestuurslid@club-pan.nl   
            Neventaken:
                  Vice-voorzitter
                  Techniek
                  techniek@club-pan.nl            

Bestuurslid
      Vacant

Sponsors