Statuten en Huishoudelijk Reglement

Hier kun je de statuten en het huishoudelijk reglement downloaden. In de statuten is het doel, de opzet en werking van de vereniging vastgelegd, welke laatstelijk op 22 april 2013 zijn aangepast. In het Huishoudelijk Reglement zijn nadere regels vastgelegd omtrent het lidmaatschap, de samenstelling en reglementen van het Bestuur en de Commissies. 

Klik hier voor de Statuten.
Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement.

Sponsors