Lid worden

Waarom lid worden?

Eigenlijk is het antwoord daar heel simpel op. Omdat je van rijden houdt op je Honda ST1100/ST1300 of NT1100. Wij als toercommissie van de Panclub zijn met name bezig om zoveel mogelijk mooie ritten uit te zetten met behulp van GPS navigatie. Op de Evenementenpagina vind je een beschrijving van elke clubrit en kun je als clublid het routebestand downloaden. 

Onze ritten rijden we altijd in een kleine groepje van max. 4 à 5 motoren. Uit veiligheid kiezen wij hiervoor bewust dan het rijden in grote groepen. Op die manier zoek je gelijkgestemde rijders op, kun je makkelijker altijd en overal stoppen waar je wil en vind je altijd wel een plekje in een restaurant.

Ben je nog geen lid, neem gerust eens contact op met de voorzitter van onze toercommissie of de toercommissaris die de clubrit heeft uitgezet. In de evenementenkalender kun je zien welke ritten er gepland zijn en kun je de contactgegevens van de toercommissaris lezen. Je bent altijd van harte welkom om eens een rit mee te rijden en te “proeven” hoe het er binnen onze club aan toegaat! Ken je al een clublid, ga dan eens met het clublid mee als introducé.

Om je als lid aan te melden, hoef je slechts het inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. Je kunt hiervoor ook contact opnemen met onze ledenadministratie, ledenadmin@club-pan.nl of telefonisch 06-230 40 681.

Aan het lidmaatschap is een aantal voorwaarden verbonden, die hierna staan beschreven. Het Bestuur besluit over de toelating.

 

Voorwaarden:

  • Je bent in het bezit van een geldig motorrijbewijs. 
  • De Honda ST1100, ST1300 of NT1100 die je bestuurt is minimaal W.A. verzekerd. 
  • Je gaat akkoord met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Privacy Statement van CPEN. Deze kun je vinden op onze website op de pagina Leden>Kosten Lidmaatschap.
  • De contributie bedraagt € 48,00 per kalenderjaar. Na 1 juli bedraagt de contributie voor het resterende deel van het jaar € 24,00. Beide worden bij inschrijving met € 5, – inschrijfkosten verhoogd. 
  • Na invulling en digitale verzending en na ontvangst van je contributie op de rekening van CPEN gaat het lidmaatschap in. Je krijgt van de ledenadministratie een clubpas met lidnummer toegezonden en je persoonlijke inloggegevens voor onze website.

 

Machtiging:

Door middel van het inschrijfformulier van Club Pan-European Nederland (CPEN) machtig je de vereniging tot wederopzegging tot het éénmaal per jaar innen van de contributie van het door jou opgegeven IBAN bankrekeningnummer en ga je akkoord met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Privacyverklaring van onze vereniging. 

Club Pan-European Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en dat je privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe CPEN omgaat met jouw persoonsgegevens. 

De CPEN doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De CPEN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De privacyverklaring van CPEN is op onze website gepubliceerd.

 

Inschrijfformulier

Sponsors