09 maart 2020

Mini-enquête nieuwe website

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen zondag 8 maart heeft het Bestuur aan de aanwezige clubleden verzocht om het uitgereikte enquêteformulier betreffende onze nieuwe website in te vullen en aan het einde van de middag in te leveren. Op deze wijze hoopt het Bestuur inzicht te verkrijgen hoe onze nieuwe website door onze clubleden wordt gewaardeerd.

Er zijn 43 enquêteformulieren ingeleverd (ca. 50% van de aanwezigen). De resultaten van deze enquête worden hierna weergegeven.

 

Vragen (Q) c.q. antwoorden (A) van het enquêteformulier:

Q: Wat vindt u van de gebruiksvriendelijkheid?
A: matig=3    |    voldoende =17    |    goed=22    |    geen opgave=1

Q: Wat vindt u van het gebruiksgemak?
A: matig=3    |    voldoende =18    |    goed=22   

Q: Hoe informatief vindt u de website?
A: matig=3    |    voldoende =20    |    goed=20   

Q: Vindt u de deelnemerslijst bij een evenement een aanwinst?
A: ja=38    |    nee =4    |    geen mening=1

Q: Vindt u de iDealbetaling bij een evenement een aanwinst?
A: ja=33    |    nee =5    |    geen mening=5

Q: Wat zou u toegevoegd of verbeterd willen zien aan de website?

 

Bij elke vraag kon een clublid een opmerking maken bij het door hem/haar gekozen antwoord. De laatste vraag was een open vraag om additioneel te peilen waar nog meer behoefte aan is.

Van de 43 enquêteformulieren zijn 30 formulieren ingeleverd zonder nadere opmerkingen. Van de overige 13 worden onderstaand de opmerkingen weergegeven die zijn ingevuld bij de specifieke vragen of bij de laatste vraag van het enquêteformulier.

 

-          Eerder vermelden waar start/finish van een toertocht is, zodat er een weekend met een 
           hotelovernachting geboekt kan worden

-          De evenementen duidelijker laten zien

-          Simpel de route vinden om te downloaden
           (note van PR&C: Feitelijk is de Frisse Lenterit 2020 die sinds zaterdag j.l. op onze website staat       de eerste kennismaking om de simpelheid van het vinden en downloaden van de route te ervaren)

-          Bibliotheek oude ritten
            (note van PR&C: bij de Ledenpagina onder Routes resp. Toerarchief vindt u de clubritten 
            van het afgelopen jaar 2019 resp. buitenlandse ritten van meerdere jaren)

-          Gemis aan foto’s van de ritten

-          Geen techniek; late info routes
            (note van de PR&C: wij wijzen u voor techniek o.a. op de website www.ST1100-1300.eu en onze 
            eigen Techniek pagina)

-          Deelnemerslijst op alfabet of zoekfunctie
           (note van PR&C: de deelnemerslijst is alfabetisch gesorteerd op achternaam, echter een 
           zoekfunctie is niet mogelijk)

-          Ook de introducés op de deelnemerslijst laten zien
           (note van PR&C: omdat introducés onze privacy verklaring niet expliciet hebben geaccepteerd, 
           hebben wij om redenen van de privacy wetgeving ervoor gekozen de naam/woonplaats 
           niet in het deelnemersoverzicht op te nemen)

-          Wijziging toestaan nadat iDeal betaling is uitgevoerd
           (note van PR&C: een wijziging in de aanmelding betekent automatisch een gewijzigd 
           betaalbedrag (of zelfs 0), echter bij een lager bedrag is een terugbetaling via iDeal 
           niet mogelijk resp. bij een hoger bedrag is het via iDeal niet mogelijk om alleen 
           het verschilbedrag als aanvullende betaling op te nemen. Derhalve zijn wijzigingen 
           na betaling niet mogelijk. U neemt in die gevallen altijd contact op met de organisator)

-          Kans op phishing lijkt aanwezig bij iDeal betaling. Koppeling naam/bankrekening?
            (note van PR&C: iDeal is een methode om veilig te betalen via uw eigen bank waarbij de 
            betaalgegevens (bedrag/bankrekening tegenpartij) ter voorkoming van fouten reeds zijn 
            ingevuld.  Dit proces wordt vanuit iDeal ondersteund met beveiligingsprotocollen)

-          Kleurstelling website is matig; niet rood maar blauw is de clubkleur

-          Gemis van een kledingsite om clubpolo’s te bestellen
           (note van PR&C: dit wordt door het Bestuur onderkend en er wordt hiervoor t.z.t. een oplossing 
           geboden)


Conclusie

Een aantal deelnemers heeft op een aantal onderdelen van het enquêteformulier de kwalificatie “uitstekend” ingevuld om aan te geven dat zij de website meer dan goed vinden. Ook uit de overige antwoorden blijkt dat de nieuwe website bij onze clubleden een ruime voldoende scoort en daar zijn we als Bestuur en PR&C uiteraard zeer content mee. 

De overige opmerkingen zullen door Bestuur resp. commissies zeker ter harte worden genomen en waar verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van informatievoorziening en snelheid, zullen we zeker niet nalaten om dit door te voeren. 

Wij danken onze clubleden voor hun medewerking om het enquêteformulier in te vullen. 

 

Het Bestuur en commissie PR & Communicatie.

 

 

 

 

 

 

 

Terug