20 mei 2022

Vacaturebank

Op deze plaats verschijnen er vacatures van Bestuur en Commissies, omdat vrijwilligers om welke reden dan ook hun bijdrage als vrijwilliger willen beëindigen. En zonder vrijwilligers voor het Bestuur of de Commissies heeft onze CPEN club geen bestaansrecht. Het Bestuur nodigt u daarom van harte uit om te reageren op onderstaande vacature(s).


Secretaris
Onze secretaris heeft bij de laatste ALV te kennen gegeven dat hij zijn laatste jaar is ingegaan en zijn functie neerlegt bij de eerstvolgende ALV in 2023. Als hoofdtaak heeft de secretaris het notuleren en vastleggen van de ALV, de bestuursvergaderingen en bestuurs-/commissievergaderingen, het samen met de voorzitter maken van de vergaderagenda, het versturen van de uitnodigingen naar de deelnemers voor de vergaderingen. Op onze website is in het Huishoudelijk Reglement (artikel 4) een beknopte functieomschrijving terug te vinden. Mocht er interesse zijn, informatie kunt u vragen via secretaris@club-pan.nl.  Houd er rekening mee, dat er een inwerkperiode nodig zal zijn, waar onze secretaris u graag bij wilt helpen.

Terug